Liên hệ

Trụ Sở Chính Ezland

  40 Đặng Dung, P. Tân Định, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
  094 375 6670
  ezlandgroup@gmail.com
  https://ezland.group/

Phòng nhân sự 

ezlandgroup@gmail.com

Bộ phận tuyển dụng

ezlandgroup@gmail.com

Phòng dịch vụ khách hàng

094 375 6670
ezlandgroup@gmail.com

Thời gian làm việc
     • Thứ hai – Thứ sáu
             + Sáng : 08:00 – 12h00
             + Chiều: 13h00 – 17h00

    • Thứ bảy
            + Sáng: 08:00 – 12h00

    Lưu ý: Thứ bảy không giao dịch tiền mặt


ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Liên Hệ

Trụ Sở Chính Ezland

  40 Đặng Dung, P. Tân Định, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
  094 375 6670
  ezlandgroup@gmail.com
  https://ezland.group/

Phòng nhân sự 

ezlandgroup@gmail.com

Bộ phận tuyển dụng

ezlandgroup@gmail.com

Phòng dịch vụ khách hàng

094 375 6670
ezlandgroup@gmail.com

Thời gian làm việc
     • Thứ hai – Thứ sáu
             + Sáng : 08:00 – 12h00
             + Chiều: 13h00 – 17h00

    • Thứ bảy
            + Sáng: 08:00 – 12h00

    Lưu ý: Thứ bảy không giao dịch tiền mặt


ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN