Tổng kinh phí cần bổ sung cho công tác bồi thường, tái định cư của khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến là hơn 1.300 tỷ đồng

Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa X chiều 24/6, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, đã trình các tờ trình liên quan đến các vấn đề của khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, Ủy ban nhân dân TP.HCM trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh về mốc thời điểm với một số trường hợp để tính bồi thường, hỗ trợ cho phù hợp với quy định của Luật đất đai.

Tổng kinh phí cần bổ sung cho công tác bồi thường, tái định cư của khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến là hơn 1.300 tỷ đồng.

ezland group khu do thi thu thiem

Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung tăng mức hỗ trợ đối với một số trường hợp để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống; điều chỉnh bổ sung một số nội dung bất cập trong quá trình áp dụng các chính sách đã thực hiện hiện nay.

Dự kiến tổng kinh phí cần bổ sung cho công tác bồi thường, tái định cư của khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 1.300 tỷ đồng. Trong trường hợp thực hiện tái định cư bằng chung cư, dự kiến thành phố cần 17.000m2 đất.

Kinh phí chi trả được sử dụng từ nguồn thu, tiền đấu giá quỹ sử dụng đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ủy ban nhân dân TP.HCM khẳng định việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ đảm bảo đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, đáp ứng quyền và lợi ích người dân.

Ông Võ Văn Hoan báo cáo Hội đồng nhân dân TP.HCM tờ trình về bổ sung dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2021, nhằm xử lý khoản tiền tạm ứng ngân sách và trả lãi vay tín dụng liên quan dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo Ủy ban nhân dân TP.HCM, dự kiến các nguồn thu phát sinh tính đến cuối năm 2021 là hơn 41.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu từ quỹ 12.500 căn hộ là khoảng 14.000 tỷ, nguồn thu từ đấu giá tiền sử dụng đất là hơn 25.000 tỷ, nguồn thu từ chuyển đổi nhà tái định cư thành nhà ở thương mại là khoảng 1.600 tỷ, nguồn thu bố trí quỹ nhà tái định cư của các hộ dân là 164 tỷ đồng.

Trên cơ sở những dự kiến nguồn thu bổ sung trên, Ủy ban nhân dân TP.HCM đề xuất bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2021 với số tiền hơn 41.000 tỷ.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân TP.HCM cũng trình Hội đồng nhân dân TP.HCM xem xét bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 gần 37.000 tỷ để hoàn trả tạm ứng ngân sách thành phố và trả vay tín dụng. Phân bổ dự toán chi số tiền trên cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm với gần 37.000 tỷ để xử lý hoàn trả tạm ứng ngân sách và trả các khoản lãi vay tín dụng.

094 375 6670