Ý nghĩa của hệ thống GRESB đối với doanh nghiệp bền vững

GRESB (Global Real Estate Sustainabilty Benchmark) là hệ thống đánh giá tác động về Môi trường (Environment) – Xã hội (Social) – Quản trị (Governance) của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Chứng nhận thẩm định được xét theo 3 tiêu chí: Năng lực điều hành, năng lực hoạt động và năng lực phát triển, từ đó giúp doanh nghiệp xác định thế mạnh và cơ hội để cải thiện hiệu suất ESG và chiến lược phát triển bền vững của họ. Trong đó: 
E là Môi trường (Environment): đo lường tác động của doanh nghiệp lên tự nhiên như khí hậu, tài nguyên và năng lượng.
S là Xã hội (Social): xem xét khía cạnh phát triển nhân lực, tăng độ kết nối và tương tác trong nội bộ doanh nghiệp và các bên liên quan.
G là Quản trị (Governance): liên quan đến cấu trúc tổ chức, phương thức điều hành và các chính sách, hoạt động kiểm soát nội bộ.

ezland group y nghia cua he thong GRESB

Hệ thống GRESB cung cấp nhiều dữ liệu hữu ích mang lợi song phương

Về phía doanh nghiệp:

ESG được xem là nhân tố tạo nên giá trị lâu dài và bền vững. Vì vậy, chứng nhận thẩm định GRESB giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chiến lược ESG của họ, từ đó cải thiện nhận thức về bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội và củng cố các nền tảng quản trị. Thông qua việc cải thiện điểm số trong các tiêu chí, doanh nghiệp sẽ tìm ra điểm mạnh/yếu và điều chỉnh chiến lược phát triển bền vững để “ghi điểm” tốt hơn trong mắt nhà đầu tư.

Về phía nhà đầu tư:

Ngày càng nhiều tổ chức đầu tư quan tâm đến chiến lược đầu tư có trách nhiệm, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương sau đại dịch. Đào sâu vào mức độ thể hiện ESG giúp họ nhận định các khoản đầu tư đa chiều hơn, nhìn thấy cơ hội – rủi ro ngắn hạn và dài hạn của nguồn vốn rót vào doanh nghiệp và đánh giá độ tín nhiệm của doanh nghiệp cũng như các bên hưởng lợi khác.
Trong báo cáo thẩm định, điểm GRESB Rating biểu thị dưới dạng phần trăm (tối đa 100%) thể hiện hiệu suất ESG của doanh nghiệp. GRESB 5* là xếp hạng cao nhất, tương đương vị trí đầu ngành. Phần trăm càng cao thì xếp hạng càng cao, nói lên độ tiềm năng về bền vững của doanh nghiệp. Điểm GRESB được xét theo 3 tiêu chí – Năng lực Hoạt động (Performance), Năng lực Điều hành (Management) và Năng lực Phát triển (Development). Đặc biệt, doanh nghiệp đạt số điểm cao hơn 50% mức thiết lập cho từng tiêu chí sẽ được tặng danh hiệu Ngôi sao xanh (Green Star), đồng nghĩa với hiệu suất ESG tuyệt đối trong hạn mức đó.
Năm 2020, EZLand đã tham gia Chứng nhận thẩm định bất động sản GRESB và đạt tổng cộng 71/100 điểm – trở thành nhà phát triển Việt Nam đầu tiên đạt thành tích này. Kết quả tích cực đã chứng minh những nỗ lực ESG của EZLand trong chiến lược phát triển bền vững. Đây là tiền đề để EZLand tiếp tục phát huy và cải thiện, từ đó nắm bắt tối đa cơ hội, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp bất động sản tầm trung tốt nhất tại Việt Nam.
094 375 6670