Việt Nam sắp xếp thứ 17 trong 40 nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương về chỉ số tự do kinh tế.

Đây là bảng xếp hạng do quỹ sản xuất công bố hàng năm dựa vào tình hình tài chính và các số kinh tế vĩ mô duy nhất của mỗi quốc gia.

Theo mới nhất xếp hạng do Heritage Foundation đưa ra, Việt Nam ghi nhận đây lần đầu tiên trong nhóm các nền kinh tế có số nhân vật làm kinh tế ở mức trung bình với 61,7 điểm. Với điểm số này, Việt Nam cũng đứng thứ 90/178 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế tự do.

 
So với bảng xếp hạng năm, Việt Nam đã tăng 2,9 điểm và tăng 15 bậc. Nguyên nhân chỉ số của nền kinh tế Việt Nam thăng hạng là do tình hình tài chính trong nước được cải thiện. Nếu xét trong nhóm 40 nền kinh tế ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương về chỉ số này, Việt Nam cũng xếp thứ 17 và điểm tổng thể của Việt Nam cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới.
 
Theo Heritage Foundation, thứ bậc xếp hạng của Việt Nam có thể tăng hơn nữa nếu chính phủ có hành động bổ sung để tự do hóa các quy tắc đầu tư và lĩnh vực tài chính.
 
ezland group viet nam lan dau vao nhom nen kinh te co chi so tu do trung binh
Việt Nam sắp xếp thứ 17 trong 40 nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương về số lượng chỉ số của kinh tế
 
Chỉ số tự do kinh tế do Heritage Foundation đo lường dựa trên tất cả 12 yếu tố định lượng và định tính của một nền kinh tế và được nhóm thành 4 trụ cột của tự do kinh tế.
 
Số này bao gồm Nhà nước pháp quyền (quyền tài sản, tính liêm chính của chính phủ, hiệu lực tư pháp); quy mô chính phủ (chi tiêu chính phủ, gánh nặng thuế, sức khỏe tài chính); hiệu quả quản lý (tự do kinh doanh, tự do lao động, tự do tiền tệ); thị trường mở (tự do thương mại, tự do đầu tư, tự do tài chính).
 
Mỗi quyền tự do kinh tế trong số 12 quyền thành phần nêu trên được chấm theo thang điểm từ 0 đến 100. Điểm tổng của một nền kinh tế tại một quốc gia được tính bằng mức trung bình của 12 quyền tự do kinh tế kể trên.
 
094 375 6670